Kinosvět

Kinosvět je dokumentárny televízny program
  • Primárna cieľová skupina: ženy a muži 30 - 60
  • Zameranie: dokumentárne filmy
  • Sekundárna cieľová skupina: rodina
  • Vysielanie: 24/7