Cartoon Network CZ&SK

Cartoon Network CZ&SK

Cartoon Network vysiela pre detského diváka vo veku od 6 do 12 rokov, program oslovuje svojho diváka cez kombináciu zábavného a celosvetovo úspešného obsahu. Dostupný v SD a aj HD.