CS film

CS film filmový televízny program zameraný prevažne na filmovú tvorbu spred roku 1989

  • Primárna cieľová skupina: ženy a muži 30 - 65
  • Československá filmová tvorba, Zlatý fond Českej a Slovenskej kinematografie
  • Sekundárna cieľová skupina: rodina
  • Vysielanie: 12:00 – 00:00
  • CS FILM je dostupny na satelite Astra 23.5 E

CS mini - detský televízny program

   • Primárna cieľová skupina: deti a matky
   • Československej rozprávky, zábavné programy pre deti
   • Sekundárna cieľová skupina: celá rodina
   • Čas vysielania: 06:00 - 13:00
   • CS MINI je k dispozícii na satelite Astra 23,5 E