CS film

CS film filmový televízny program zameraný prevažne na filmovú tvorbu spred roku 1989

  • Primárna cieľová skupina: ženy a muži 30 - 65
  • Československá filmová tvorba, Zlatý fond Českej a Slovenskej kinematografie
  • Sekundárna cieľová skupina: rodina
  • Vysielanie: 12:00 – 00:00