CS mini

CS mini - detský televízny program

   • Primárna cieľová skupina: deti a matky
   • Československej rozprávky, zábavné programy pre deti
   • Sekundárna cieľová skupina: celá rodina
   • Čas vysielania: 06:00 - 13:00