Travelxp HD

Travelxp HD

Travel xp je dostupný vo viac ako 50 miliónoch domácností celosvetovo. Na rozdiel od konkurencie, obsah programu travelxp tvoria dokumenty o cestovaní.